Hệ thống nạp thẻ cào

Loại thẻ
Mã thẻ
Seri
Mã bảo mật